Category Archives: Nama Kursus / Program (USM Kampus Induk)

[PTPTN] Nama Kursus / Program (USM Kampus Induk)

PTPTN-Kursus

Butiran Kursus PTPTN (Kampus Induk)

Jenis IPT :  IPTA
Nama Institusi : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (KAMPUS INDUK, PULAU PINANG)

**Kampus Induk – Main Campus (Penang)
**Kampus Kejuruteraan – Engineering Campus (Nibong Tebal)
**Kampus Kesihatan – Health Campus (Kubang Kerian, Kelantan)


Mod Pengajian : SEPENUH MASA

**Sepenuh Masa – Full Time Students
**Separuh Masa – Part Time Students
**Pendidikan Jarak Jauh – Distance Studies

Tahap Pengajian : IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

**DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA
**DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA
**IJAZAH PERTAMA PJJ
**IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA
**MASTER SEPENUH MASA
**MASTER SEPARUH MASA
**PROFESIONAL SEPENUH MASA

Nama Program / Kursus PTPTN

 1. A0332 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN)
 2. A0335 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (REKABENTUK DALAMAN)
 3. A0337 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS)
 4. A0338 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)
 5. A0346 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH)
 6. A0349 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU)
 7. A0350 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA)
 8. A0388 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN)
 9. A0400 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK)
 10. A0401 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
 11. A0404 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN)
 12. A0415 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN)
 13. A0441 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN)
 14. A0447 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN)
 15. A0459 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)
 16. A0490 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(PENDIDIKAN PRASEKOLAH)
 17. A0493 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)
 18. A0494 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
 19. A0507 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI)
 20. A0508 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)
 21. A0529 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN)
 22. A0533 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)
 23. A0535 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN)
 24. A0536 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)
 25. A0537 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)
 26. A0538 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL)
 27. A0544 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (MULTIMEDIA INTERAKTIF)
 28. A0549 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)
 29. A0551 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
 30. A0563 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN)
 31. A0588 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI)
 32. A0595 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN KOMPUTER)
 33. A0629 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)
 34. A0665 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK)
 35. A0675 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI)
 36. A0684 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES)
 37. A0692 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS)
 38. A0696 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK)
 39. A0697 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL
 40. A0702 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN)
 41. B9886 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN)
 42. B9887 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN)
 43. C2146 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)(KEPUJIAN)(UKUR BANGUNAN)
 44. C2147 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
 45. C4432 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)
 46. C7165 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)
 47. C7166 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN)
 48. C7180 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)
 49. C7181 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)
 50. C7182 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)
 51. C7183 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGII)
 52. C7184 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)

Tarikh Mula Pengajian: 28 OGOS 2016