Category Archives: Nama Kursus / Program (USM Kampus Induk)

[PTPTN] Nama Kursus / Program (USM Kampus Induk)

PTPTN-Kursus

Butiran Kursus PTPTN (Kampus Induk)

Jenis IPT :  IPTA
Nama Institusi : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (KAMPUS INDUK, PULAU PINANG)

**Kampus Induk – Main Campus (Penang)
**Kampus Kejuruteraan – Engineering Campus (Nibong Tebal)
**Kampus Kesihatan – Health Campus (Kubang Kerian, Kelantan)


Mod Pengajian : SEPENUH MASA

**Sepenuh Masa – Full Time Students
**Separuh Masa – Part Time Students
**Pendidikan Jarak Jauh – Distance Studies

Tahap Pengajian : IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

**DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA
**DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA
**IJAZAH PERTAMA PJJ
**IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA
**MASTER SEPENUH MASA
**MASTER SEPARUH MASA
**PROFESIONAL SEPENUH MASA

Nama Program / Kursus PTPTN

Tarikh Mula Pengajian: 2 September 2018

1. A0332 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN)
2. A0335 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (REKABENTUK DALAMAN)
3. A0346 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH)
4. A0350 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA)
5. A0388 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN)
6. A0401 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
7. A0404 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN)
8. A0415 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN)
9. A0459 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)
10. A0490 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(PENDIDIKAN PRASEKOLAH)
11. A0493 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)
12. A0494 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
13. A0538 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL)
14. A0544 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (MULTIMEDIA INTERAKTIF)
15. A0551 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
16. A0595 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN KOMPUTER)
17. A0684 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES)
18. A0692 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS)
19. A0697 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL
20. B9886 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN)
21. B9887 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN)
22. C2146 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)(KEPUJIAN)(UKUR BANGUNAN)
23. C2147 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
24. C4432 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)
25. C7165 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)
26. C7166 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN)
27. C7180 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)
28. C7181 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)
29. C7182 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)
30. C7184 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN
31. C8937 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)
32. C8938 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN)
33. C8939 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI)
34. C8940 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)
35. C8941 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)
36. C8942 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI)
37. C8943 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK)
38. C8958 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)
39. C8959 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN)
40. C8960 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN)
41. C8961 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN)
42. C8962 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK)
43. C8963 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)
44. C8964 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)
45. C8965 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)
46. C9014 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI)
47. C9015 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU)
48. C9016 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI)
49. C9017 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK)
50. C9018 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS)
51. C9019 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN)