Program Talent Acceleration In The Public Service (TAPS)

screen-shot-2016-09-13-at-4-02-45-pm

screen-shot-2016-09-13-at-4-03-01-pm
screen-shot-2016-09-13-at-4-03-10-pm
Program TAPS adalah di bawah anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan kerjasama Razak School of Government (RSOG). Program ini telah dilancarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 22 Ogos 2011 bertujuan untuk mengenalpasti, memupuk dan mencari bakat terbaik untuk Perkhidmatan Awam.
 
Dalam hal ini, pemegang biasiswa JPA yang berpotensi tinggi serta baru menamatkan pengajian adalah sasaran audien kepada program ini. Graduan yang telah terpilih akan didedahkan kepada suasana kerja sebenar di dalam sistem perkhidmatan awam dan juga akan turut terlibat dengan perkara-perkara yang akan diselia oleh Kementerian/Jabatan/Agensi di mana graduan tersebut ditempatkan kelak.
 
Kriteria pemilihan peserta TAPS adalah seperti berikut:
a) Merupakan pemegang biasiswa JPA;
b) Mempunyai CGPA minimum 3.5 dan ke atas;
c) Latar belakang pendidikan di dalam bidang kejuruteraan, sains, ekonomi dan kewangan sahaja; dan
d) Telah menamatkan pengajian peringkat Ijazah Pertama pada tahun 2016.
 
Program ini adalah merupakan sebahagian daripada Perjanjian Biasiswa Persekutuan sepertimana termaktub pada Fasal 6.2.
Tarikh tutup permohonan adalah pada 18 September 2016 (Ahad).