Nama Kursus/Program (USM Induk)

Butiran Kursus PTPTN (Kampus Induk)

Jenis IPT : IPTA

Nama Institusi : UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (KAMPUS INDUK, PULAU PINANG)

**Kampus Induk – Main Campus (Penang)

**Kampus Kejuruteraan – Engineering Campus (Nibong Tebal)

**Kampus Kesihatan – Health Campus (Kubang Kerian, Kelantan)


Mod Pengajian : SEPENUH MASA

**Sepenuh Masa – Full Time Students

**Separuh Masa – Part Time Students

**Pendidikan Jarak Jauh – Distance Studies

Tahap Pengajian : IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

**DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

**DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA

**IJAZAH PERTAMA PJJ

**IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

**MASTER SEPENUH MASA

**MASTER SEPARUH MASA

**PROFESIONAL SEPENUH MASA

Nama Program / Kursus PTPTN

Tarikh Mula Pengajian: 3 Oktober 20XX

 1. A0332 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN)

 2. A0335 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (REKABENTUK DALAMAN)

 3. A0346 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH)

 4. A0350 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA)

 5. A0388 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN)

 6. A0401 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)

 7. A0404 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN)

 8. A0415 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN)

 9. A0459 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)

 10. A0490 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(PENDIDIKAN PRASEKOLAH)

 11. A0493 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

 12. A0494 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)

 13. A0538 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL)

 14. A0544 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (MULTIMEDIA INTERAKTIF)

 15. A0551 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)

 16. A0595 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN KOMPUTER)

 17. A0684 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES)

 18. A0692 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS)

 19. A0697 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL

 20. B9886 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN)

 21. B9887 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN)

 22. C2146 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)(KEPUJIAN)(UKUR BANGUNAN)

 23. C2147 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN)

 24. C4432 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)

 25. C7165 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

 26. C7166 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN)

 27. C7180 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)

 28. C7181 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)

 29. C7182 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)

 30. C7184 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN

 31. C8937 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)

 32. C8938 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN)

 33. C8939 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI)

 34. C8940 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)

 35. C8941 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)

 36. C8942 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI)

 37. C8943 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK)

 38. C8958 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)

 39. C8959 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN)

 40. C8960 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN)

 41. C8961 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN)

 42. C8962 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK)

 43. C8963 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)

 44. C8964 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)

 45. C8965 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)

 46. C9014 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI)

 47. C9015 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU)

 48. C9016 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI)

 49. C9017 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK)

 50. C9018 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS)

 51. C9019 SEPENUH MASA-IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN)